De Club van_

Tante Netty kreeg de vraag om een methode te ontwikkelen om een zo’n divers mogelijke groep bewoners te bereiken en te  betrekken in de ontwikkeling van de Woensel-West. In samenwerking met Ludo Schlechtriem en antropologe Sophie Kemperman gingen we met dit complexe vraagstuk aan de slag.

Het project zoomde in op etniciteit, wat verder gaat dan het spreken van een bepaalde taal. Maar het gaat verder dan dat, het is een sociaal-culturele identiteit met gezamenlijke kenmerken als nationaliteit, verwantschap, religie, taal, fysieke kenmerken, cultuur of geschiedenis.

Thema’s
– Wijkidentiteit
– Verbinding
– Sociale behoeftes

’De Club Van…’ is een concept waarbinnen de bewoners, ‘’de club’’, centraal staat. Binnen het concept draait het om een groep mensen die zich verenigen omdat ze dezelfde belangen hebben. We stelden de vraag ‘Wat verbindt de leden van de club met elkaar?’ Bewoners bepalen welke club ze willen opzetten. Zo kan het bijvoorbeeld ‘De Club Van Groen’ of ‘De Club Van Veiligheid’ zijn, net waar de bewoners behoefte aan hebben.

Met het clubhuis (een bakfiets), fietsten we rond in Woensel-West en Vredeoord om bewoners uit te nodigen om een tafelspel te spelen. Bewoners kregen een stapel kaartjes met daarop verschillende thema’s en organisaties. Mensen leggen ze tijdens het gesprek op volgorde van belang. Hieruit volgde een gesprek over waar kansen en uitdagingen liggen in de wijk. Alle communicatie werd gedaan in het Arabisch, Engels en Nederlands om het voor een grote groep toegankelijk te maken.

foto: Kas van Vliet
foto: Kas van Vliet
foto: Kas van Vliet
foto: Kas van Vliet
foto: Kas van Vliet

Partners

’’ De opstelling wekt veel interesse, heel verschillende mensen komen er vanzelf op af. Het gesprek loopt heel leuk, positieve aspecten en verbeteringen komen naar boven maar ook wat mensen er zelf aan zouden willen doen. Het leukste vond ik dat mensen echt in gesprek blijven, de kaarten wekken de nieuwsgierigheid op en men blijft maar hangen in het gesprek! Zeker iets om samen een vervolg aan te geven, om participatie leuk en toegankelijk te maken!’’

– Olha Bondarenko (Strategisch Adviseur gemeente Eindhoven)