Tante Netty zoekt: Bestuurslid met ervaring als Penningmeester

Stichting Tante Netty is een Social Design bureau, bestaande uit zes zelfstandige ontwerpers, kunstenaars en projectleiders, die in Eindhoven en daarbuiten werken aan maatschappelijke uitdagingen. Vanuit ons kleurrijke pand in Woensel-West, prikkelen we bewoners om anders naar hun buurt, maatschappelijke thema’s en zichzelf te kijken door hen uit te nodigen om actief deel te nemen in creatieve, culturele en kunstzinnige projecten.

Tante Netty

Om dit te stimuleren biedt Tante Netty jonge, startende designers en kunstenaars de gelegenheid om door middel van Social Design en kunst maatschappelijke onderwerpen aan de kaak te stellen. De projecten bevinden zich veelal in de openbare ruimte van aandachtsgebieden. We werken aan collectieve verbinding, aan zelfontplooiing, aan kunst en design. We zorgen dat binnen Tante Netty’s projecten alles supergoed geregeld wordt en de kwaliteit hoog is, zodat maker en opdrachtgever bij elk project kunnen groeien. Zo pakken we sociale uitdagingen aan én dragen we bij aan een gezond en betrokken cultureel klimaat. In Eindhoven en verder.

foto: Nick Bookelaar

Professionaliseringsslag

De afgelopen twee jaar is er binnen de stichting een professionaliseringsslag gemaakt. Daardoor zijn we nu minder afhankelijk van subsidie en werken we toe naar programma’s zodat we nog meer impact kunnen maken op de lange termijn. We zijn daarom opzoek naar een penningmeester die zich wil inzetten om bij te dragen aan de financiële professionaliseringsslag van de stichting. Onze jaarbegroting bedraagt ongeveer 100.000 euro, waarmee de stichting met advies van haar (onbezoldigd) bestuur een breed scala van activiteiten en projecten kunnen laten ontwikkelen en produceren. Het is enorm inspirerend om de creatieve projecten in de regio te zien groeien onder de zakelijke en artistieke leiding van de twee directeuren van Tante Netty.

Overdracht

De huidige penningmeester zal de jaarrekening van 2021 afronden en blijft betrokken bij het stichtingsbestuur zodat er een ontspannen overdracht kan plaatsvinden.

Taken

De penningmeester draagt als bestuurslid van Tante Netty met de andere bestuursleden de formele verantwoordelijkheid voor de strategie en het beleid van de stichting, welke worden voorgesteld en uitgevoerd door de twee zakelijk leidinggevenden van Tante Netty.

De penningmeester:

→ Neemt als lid van het bestuur deel aan bestuursvergaderingen (6 vergaderingen van ca. 2 uur in een jaar)

→ Geeft tijdens de bestuursvergadering toelichting op de begroting en andere financiële zaken, wanneer deze op de agenda staan.

→ Verzendt maandelijks de betaalbatches die de zakelijk leiding in Moneybird klaarzet en goedkeurt

→ Is sparringpartner voor de zakelijke leiding

→ Checkt en bespreekt de financiële administratie van Tante Netty regelmatig met de twee zakelijk leidinggevenden

→ Is beschikbaar voor overleg met de accountant, indien nodig (naar verwachting maximaal 2 momenten per jaar)

→ Ondersteunt het opstellen van de door de zakelijk leiding voorbereidde begroting, balans en resultatenrekening.


Ben jij degene die bij de leukste tante aan wil schuiven? En wil je ook impact hebben op innovatieve, maatschappelijke ontwikkelingen in Eindhoven en daarbuiten? En kunnen we jouw financiële skills goed gebruiken?

Stuur dan een beknopte motivatie met cv per mail naar post@tantenetty.nl.