over

Tante Netty bevraagt, verbindt en inspireert. We geloven dat kunst en design een motor zijn voor maatschappelijke verandering. Samen met professionele kunstenaars en designers werken we aan co-creatieve processen, onconventionele projecten en artistieke interventies met sociale impact. Tante Netty werkt in wijken en in opdracht van overheden en instellingen in en rond Eindhoven.

Missie
Tante Netty staat voor social design en artistieke interventies met maatschappelijke impact. Beeldende kunst en design zijn tegelijkertijd doel én middel.

Visie
Kunstenaars en ontwerpers zorgen voor een onverwacht perspectief op een situatie, leggen nieuwe verbanden, laten ongedachte mogelijkheden zien en creëren zo met hun verbeeldingskracht een nieuwe toekomst. We zijn ervan overtuigd dat artistieke en creatieve interventies een bijdrage kunnen leveren aan uitdagingen of ambities van gemeenschappen en dat ze de potentie van personen en groepen beter tot hun recht kunnen laten komen.

Werkmethode
Bij Tante Netty is het proces van uitwisseling, discussie, reframing en interactie middel én deel van het resultaat. Een klein kernteam spoort maatschappelijke vraagstukken op en zet deze om in opdrachten voor creatieve professionals. Dat kunnen ontwerpers, kunstenaars of (andere) makers zijn. Met begeleiding, coaching en goede PR geven we jonge creatieven exposure en een vliegende start. Voor de grote, complexere projecten vragen we makers die inmiddels hun sporen hebben verdiend. Het kernteam van Tante Netty zorgt voor afstemming tussen vraagstuk, participanten, samenwerkingspartners en creatieven.

Uitgangspunten

Positieve insteek
Tante Netty heeft het niet over problemen of tekortkomingen, maar denkt in krachten en mogelijkheden. Wat voor energie en initiatieven zijn er al? Waar loop iemand warm voor? Hoe kunnen we slim verbindingen leggen? We doen niet aan woorden als emancipatie en tweedeling. We starten met een glimlach of een verrassing, om van daaruit een goed gesprek te laten ontstaan. Het is de kracht van kunst om tot echt contact te komen, de kern van de zaak te benoemen en te proberen iets in beweging te zetten.

Mens centraal
Social design start bij de eindgebruiker. De mens is leidend, van daaruit wordt nagedacht over een product, concept of ervaring. Tante Netty start bij de inwoner. Wat is zijn of haar behoefte, wens of ambitie? Waar knelt het? Wat is voor hem of haar van belang?
We maken grote, abstracte thema’s klein en persoonlijk. We vertalen ze naar het dagelijks leven, de keukentafel of de straat. Zo worden behapbaar, aanraakbaar en veranderbaar.

Verbinden straat-beleid
Tante Netty spreekt de taal van de straat, maar ook die van de vergadertafel. We delen onze bevindingen met wijkorganisaties en beleidsmakers. Zij kunnen die toetsen aan hun plannen en verwachtingen. Eigenlijk werken we aan een andere manier van stadsontwikkeling: niet bovenlangs, via roadmaps en tekentafels, maar van onderop, op het niveau van buren, huizenblokken en straten. Zo kunnen we samen met anderen uitvinden of beide bewegingen wel voldoende synchroon lopen.

Duurzame verandering
Door aan te sluiten bij wat er al is, streven we ernaar een duurzame verandering te bewerkstelligen. Onze projecten zijn een impuls die laten proeven of ruiken hoe het ook kan zijn en zetten mensen op speelse wijze aan tot gedragsverandering.